• REDO
Historia przeglądania
blog-img

Przyłbica spawalnicza 3M™ Speedglas™ 9100 XXi - Spójrz na swoją pracę w zupełnie innym świetle. Dzięki ulepszonej optyce filtrów 3M™ Speedglas™ 9100XXi obraz jest bardziej naturalny i kontrastów. Zestaw filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ 9100XXi to nowy automatyczny filtr spawalniczy firmy 3M. Produkt gwarantuje bardziej naturalne, wyraźniejsze kolory, wysoki kontrast. Przedstawiamy nowe rozwiązanie, najnowocześniejszy, automatyczny filtr spawalniczy oferowany, z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ serii 9100. Filtry spawalnicze typu 3M™ Speedglas™ 9100XXi oferują takie same, duże pole widzenia, co filtry spawalnicze typu 9100XX. Dzięki poprawionej optyce, filtry typu 9100XXi ułatwiają rozpoznawanie kolorów, umożliwiając skoncentrowanie się na
stanowisku pracy, technologii spawania, precyzji szlifowania i kontroli dopiero co wykonanych spoin. Nowo zaprojektowana srebrna osłona odbijająca ciepło dostarczana w zestawie filtra spawalniczego 3M™ Speedglas™ 9100XXi zawiera elementy sterujące, które umożliwiają szybki dostęp do trybów szlifowania i pamięci. Nowy czujnik ruchu automatycznie włącza filtr spawalniczy, w chwili gdy użytkownik podnosi przyłbicę.

Dużo więcej kolorów!
Różnica jest widoczna od razu. Nawet w trybie jasnym, stopień zaciemnienia wciąż utrzymuje się na poziomie 3! To co widać przez filtr wydaje się jednak jaśniejsze, bardziej szczegółowe i kolorowe. Dzięki poprawionej optyce filtra spawalniczego,
widziany obraz jest bardziej naturalny. Zestaw filtra spawalniczego 9100XXi (filtr spawalniczy oraz nowa, srebrna osłona odbijająca ciepło) mogą być stosowane wyłącznie z przyłbicami spawalniczymi typu 3M™ Speedglas™ 9100 i 9100-Air.
Długa lista nowych, udoskonalonych rozwiązań – ukryta za literą „i” dodaną w oznaczeniu 9100XXi. „Widziany świat wydaje się jaśniejszy i mniej zielony.

Widzę teraz dużo lepiej, pracuję bezpieczniej!
Nawet w trybie ciemnym, kontury są bardziej wyraźne.”Spawacz z dużym doświadczeniem. Weź do ręki i korzystaj z trybu automatycznego włączenia. Każde podniesienie przyłbicy powoduje natychmiastowe włączenie filtra spawalniczego
9100XXi, aktywując ostatnie zapamiętane ustawienia trybu spawania. Oprócz tego filtr wyłącza się automatycznie po upływie odpowiedniego czasu w bezruchu. Szybkie przełączenie pomiędzy trybem spawania i szlifowania.

Przyłbica założona i opuszczona.
Wystarczy jedno naciśnięcie zewnętrznego przycisku, aby przełączyć ją w tryb jasny (stopień zaciemnienia 3) i być gotowym do szlifowania. Kolejne naciśnięcie przycisku, a przyłbica powróci do trybu spawania. Nie musisz nawet zdejmować rękawicy!

Nowe tryby pamięci
Aby uzyskać dostęp do dwóch ustawionych przez użytkownika trybów spawania, wystarczy tylko przytrzymać przez 2-3 sekundy zewnętrzny przycisk. Każdy z dwóch zapamiętanych trybów spawania posiada indywidualne ustawienie dla trybu ciemnego,
poziom przełączenia pomiędzy trybem jasnym i ciemnym oraz opóźnienie przełączenia z trybu ciemnego na jasny.


  • 2017-07-18
  • 3M