• REDO
Historia przeglądania
blog-img

3M™ Versaflo™ TR-800 jednostka napędowaz wymuszonym przepływem powietrza noszona na pasie posiada certyfikat ATEX i może być używana w atmosferach potencjalnie zagrożonych wybuchem. Po połączeniu z jednym z nagłowi dopuszczonych przez 3M stanowi system ochrony dróg oddechowych z wymuszonym przepływem powietrza, który chroni przed cząstkami, uciążliwymi zapachami, gazami i oparami. 3M™ Versaflo™ TR-800 jednostkę napędową z wymuszonym przepływem powietrza można stosować z następującymi nagłowiami 3M: serii S i serii M.

  • Zatwierdzona zgodnie z wymaganiami dla strefy 0, więc jest odpowiednia dla obszarów potencjalnie zagrożonych wybuchem i trwała w warunkach normalnych (więcej informacji w specyfikacji technicznej).
  • Trzy prędkości przepływu powietrza do wyboru przez użytkownika dla poprawy komfortu.
  • Kontrolowany przepływ powietrza utrzymywany na stałym nominalnym poziomie nawet kiedy akumulator ulega rozładowaniu lub filtr wypełnia się cząstkami stałymi.
  • Wyświetlacz pokazuje status naładowania baterii oraz poziom zapełnienia filtra w trakcie użycia.
  • Nie jest wymagana kalibracja jednostki przez użytkownika, alarm dźwiękowy i wizualny sygnalizują niski stopień naładowania akumulatora i niskie natężenie przepływu powietrza. 
  • Prosta, intuicyjna, łatwa w użyciu obsługa za pomocą dwóch przycisków
  • Akumulator litowo-jonowy ze wskaźnikiem poziomu naładowania.
  • Można stosować pod natryskiem odkażającym (IP 54) gdy użyjemy osłony filtra i przy tymczasowym zanurzeniu (IP 67) gdy wyposażymy we wtyczki do czyszczenia 3M™ Versaflo™


TR-800 jednostka napędowa z wymuszonym przepływem powietrza jest oznakowana znakiem CE zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Rady 89/686/EEC lub Rozporządzenia (EU) 2016/425. Podczas użytkowania jako część zatwierdzonego systemu oddechowego 3M, Jednostka napędowa TR-800 jest zgodna z Regulacją Rady (UE) 2016/425. Produkt został testowany na etapie projektowania przez BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, w Wielkiej Brytanii (jednostka notyfikowana nr 0086). Produkt jest zgodny z postanowieniami Europejskiej Dyrektywy EMC 2014/30/WE i Dyrektywy ATEX, którego zatwierdzenie i audyt zostały przeprowadzone przez UL International Demko A/S, Borupvang 5A, 2750 Ballerup


  • 2019-08-09
  • 3M