• REDO
Historia przeglądania
blog-img

Filtry/pochłaniacze do masek nie działają wiecznie. W pierwszym newsletterze z serii „Co jest w Twoim powietrzu?” omówiliśmy różne typy filtrów/pochłaniaczy i sposób ich działania. Tym razem omówimy, kiedy i dlaczego należy je wymieniać. Zapoznaj się z poniższymi poradami, a jeśli kiedykolwiek uznasz, że potrzebujesz więcej informacji lub jeśli masz jakieś pytania, po prostu kliknij, aby zapytać specjalistę 3M, który chętnie udzieli pomocy.

Wymiana filtrów/pochłaniaczy
Gdy pochłaniacz zapewniający ochronę przed gazami i parami zostanie w pełni wykorzystany, nie będzie już gwarantował żadnej ochrony. Zbyt długo używany filtr cząstek stałych nadal będzie Cię chronił, ale oddychanie w nim będzie trudne, co prowadzi do zmęczenia i zmniejszenia wydajności.

Na żywotność filtra/pochłaniacza może wpływać wiele czynników, w tym typ filtra, stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, szybkość oddychania, wilgotność i temperatura. Najlepszą praktyką jest ustalenie harmonogramu wymiany filtrów/pochłaniaczy – określonego czasu, po którym filtry/pochłaniacze będą wymieniane.

Filtr cząstek stałych należy zmienić, gdy oddychanie w masce zaczyna być trudne. Harmonogram wymiany filtrów można opracować, biorąc pod uwagę typowe czasy zapchania się filtrów w miejscu pracy i stosując margines bezpieczeństwa.

Pochłaniacze zapewniające ochronę przed gazami i parami należy wymienić, gdy możesz poczuć smak lub zapach substancji zanieczyszczającej, gdy masz prawidłowo założoną maskę. Ten okres czasu najlepiej ustawić za pomocą obiektywnych danych i narzędzia do szacowania okresu użytkowania, takiego jak oprogramowanie 3M Service Life Software.

Alternatywnie, harmonogram wymiany pochłaniaczy można opracować, biorąc pod uwagę typowe czasy dla pochłaniaczy gazu i oparów w miejscu pracy i stosując margines bezpieczeństwa. Jednak ta metoda jest mniej dokładna, ponieważ opiera się na zmysłach człowieka, które są zarówno subiektywne, jak i zmienne.

Filtropochłaniacz należy wymienić, gdy nawet tylko jedna z części (gaz i pary lub cząstki) jest nasycona .
Filtry/pochłaniacze należy wymieniać co najmniej, gdy:

  • Minął termin ważności filtra/pochłaniacza
  • Filtr/pochłaniacz był poza opakowaniem od 6 miesięcy lub dłużej (pochłaniacze gazu i pary lub kombinowane)
  • Filtr/pochłaniacz nosi ślady uszkodzenia


  • 2024-01-23
  • 3M