• REDO
Historia przeglądania

Filtry i pochłaniacze dla systemu masek HF od 3M


Filtry przeciwpyłowe zapewniają ochronę przed aerozolami (np. kurzem, mgłami, dymami oraz cząstkami biologicznymi itp.). Niektóre filtry mają dodatkowo zdolność pochłaniania gazów i par o uciążliwym zapachu.

  • Filtry w systemie połączenia HF
  • Prawidłowe użytkowanie i właściwe utrzymanie środków ochrony osobistej w dużym stopniu przyczyniają się do zapewnienia skutecznej ochrony
  • Szczegółowe informacje o parametrach i ograniczeniach podane są na opakowaniu
  • Skuteczną ochronę zapewnia jedynie stosowanie ochronnika przez cały czas, gdy użytkownik przebywa na terenie zagrożonym ryzykiem
  • Dobór najbardziej odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i powinien zostać przeprowadzony jedynie przez kompetentną osobę dysponującą wiedzą o faktycznych warunkach pracy i ograniczeniach możliwości sprzętu ochrony dróg oddechowych
  • Pamiętaj, że dobór odpowiedniego filtra do maski jest kwestią kluczową dla Twojego zdrowia!image


Polecamy także: